HS&P

Diensten > Team coaching > Team Coaching

Team Coaching

Voor teams die het gevoel hebben dat ze beter kunnen, en die in ieder geval de vraag willen beantwoorden: wat verstaan we eigenlijk onder ‘een team’? Of voor afdelingen die bemerken dat ze door de tijd heen erg naar binnen zijn gekeerd en ongemerkt zijn overgegaan op standaard routinegedrag. Of voor startende projectgroepen of projectteams die een goed fundament willen leggen voor een succesvol functioneren.

De kern van elk goed functionerend team is een bewuste en actief gedeelde drijfveer: waar zijn we voor en welke bijdrage wordt van ons verwacht in het grotere geheel van de organisatie? En daarnaast een bewustzijn van de –liefst complementaire- kwaliteiten van de teamleden: hun vaktechnische kennis en kunde, maar ook hun oriëntatie, hun manier van doen. Past die, kun je de actie van de ander begrijpen, accepteren èn waarderen?

Drijfveer & essentie

HS&P heeft een buitengewone expertise om teams en afdelingen (weer) in contact te brengen met die drijfveer, met de essentie of ziel van hun team of eenheid en die te verbinden met de ziel van de organisatie. En om nieuwe en bevrijdende perspectieven te ontwikkelen op het gedrag en de manier van werken van management en medewerkers van afdelingen of de leden van een team.

Praktisch

Wat nodig is verschilt uiteraard per team of afdeling. Naast een intakegesprek helpt het vaak om ook een aantal betrokkenen te spreken, voordat we een voorstel uitbrengen. Dat voorstel kan een of meer groepssessies betreffen, al dan niet in combinatie met individuele begeleiding. We besteden in het proces ook aandacht aan het borgen van de gedragswijzigingen van de groep en haar leden en nemen daar ook de omgeving nadrukkelijk in mee.