HS&P

Cliënten

Cliënten

Over onze cliënten

Onze cliënten

Onze grootste bijdrage hebben we bij cliënten in hogere functies en posities met denk- en werkniveau vanaf hbo. Voorbeelden van cliënten die we begeleid hebben:

  • managers & professionals van banken, o.m. Rabobank Nederland, ABN Amro en lokale Rabobanken
  • burgemeesters en gemeentesecretarissen van middelgrote gemeenten
  • leidinggevenden & professionals van overheidsinstellingen
  • managers & professionals van ICT bedrijven
  • leidinggevenden en professionals van middelgrote en grote gemeenten, o.m. Culemborg en Amsterdam
  • leidinggevenden en managers van zorginstellingen (o.m. ziekenhuizen, V&V)