HS&P

Diensten > Team coaching > Succesvol samenwerken

Succesvol samenwerken

Succesvol kunnen samenwerken is van vitaal belang in de dynamische omgeving die organisaties vandaag de dag zijn. Of het om afdelingen, managementteams, raden van bestuur of projectgroepen gaat. Vaak loopt het in de praktijk stroef of gaat het mis, omdat er tegengestelde en onuitgesproken veronderstellingen blijken te bestaan over wat onder ‘samenwerken’ verstaan wordt en hoe je dat doet. Verschil in manieren van kijken van de diverse betrokkenen blijkt daar vaak aan ten grondslag te liggen.

Dit programma is er op gericht het vermogen tot samenwerken (verder) te ontwikkelen. Het maakt deelnemers duidelijk hoe samenwerking er vanuit verschillende optieken uitziet en maakt dat praktisch naar hun eigen gedrag resp. dat van hun bestuur of (management)-team.

Praktisch

Wat nodig is verschilt uiteraard per team of afdeling. Naast een intakegesprek helpt het vaak om ook een aantal betrokkenen te spreken, voordat we een voorstel uitbrengen. Dat voorstel kan een of meer groepssessies betreffen, al dan niet in combinatie met individuele begeleiding. We besteden in het proces ook aandacht aan het borgen van de gedragswijzigingen van de groep en haar leden en nemen daar ook de omgeving nadrukkelijk in mee.