HS&P

Diensten > Team coaching

Team coaching

Voor teams die effectiever willen zijn.

Team Coaching

Voor teams die het gevoel hebben dat ze beter kunnen, en die in ieder geval de vraag willen beantwoorden: wat verstaan we eigenlijk onder ‘een team’? Of voor afdelingen die bemerken dat ze door de tijd heen erg naar binnen zijn gekeerd en ongemerkt zijn overgegaan op standaard routinegedrag. Of voor startende projectgroepen of projectteams die een goed fundament willen leggen voor een succesvol functioneren.

Lees meer >>

Succesvol samenwerken

Succesvol kunnen samenwerken is van vitaal belang in de dynamische omgeving die organisaties vandaag de dag zijn. Of het om afdelingen, managementteams, raden van bestuur of projectgroepen gaat. Vaak loopt het in de praktijk stroef of gaat het mis, omdat er tegengestelde en onuitgesproken veronderstellingen blijken te bestaan over wat onder ‘samenwerken’ verstaan wordt en hoe je dat doet. Verschil in manieren van kijken van de diverse betrokkenen blijkt daar vaak aan ten grondslag te liggen.

Lees meer >>