HS&P

Diensten > Persoonlijke effectiviteit > Management Coaching

Management Coaching

Je wilt klankborden en sparren met iemand van buiten de organisatie om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen over ontwikkelingen en daar passend mee om te gaan.

Praktisch
Management coaching is individuele coaching. Wat je precies nodig hebt is afhankelijk van jouw concrete situatie. Velen beginnen met om de 2 maanden een sessie van 2 uur. Verspreid over het jaar zijn dat 5 sessies, bijvoorbeeld in februari, april, juni, september, november (de zomervakantie niet mee gerekend). Aan het eind van dat jaar kijken we of de coaching voldoende effectief is, of er de wens is om die voort te zetten en zo ja, in welke frequentie.